Dziś kilka słów o przeponowych naczyniach wzbiorczych

Jaka jest rola naczynia wzbiorczego?

Naczynie wzbiorcze ma przejmować nadmiar wody, powstający wskutek jej podgrzania w układzie. Ciecz, której objętość wzrasta, magazynowana jest właśnie w specjalnym zbiorniku. Po zmniejszeniu temperatury systemu wraca z powrotem do obiegu. Naczynie wzbiorcze pełni więc funkcję zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej przed skutkami przyrostu objętości wody.

Jaki rodzaj naczynia przeponowego wybrać?

Na rynku występują dedykowane naczynia do instalacji grzewczych oraz do instalacji ciepłej wody użytkowej. Naczynia do CWU posiadają atest PZH dlatego nie powinno się w ich miejsce stosować naczyń do CO.

Jaka powinna być wielkość przeponowego naczynia wzbiorczego ?

Przyjmuje się, że woda w instalacji może zwiększyć swoją objętość maksymalnie o 4%. I taką właśnie wielkością powinno cechować się naczynie wzbiorcze. Warto jednak pamiętać o tym, że do zawartości zasobnika dochodzi woda wypełniająca rury. Zaleca się wobec tego, aby objętość zbiornika wyrównawczego wynosiła około 5% pojemności całkowitej instalacji.