Filtr magnetyczny niekiedy zwany również separatorem magnetycznym, to urządzenie stosowane w instalacjach grzewczych w celu wychwytywania zanieczyszczeń – między innymi tlenków stali i żelaza, a także powstałych produktów korozji.

– W instalacji grzewczej filtr magnetyczny usuwa z czynnika grzewczego zanieczyszczenia poprawiając jego parametry jakościowe;

– W układach wyposażonych w wymienniki ciepła, filtr magnetyczny chroni wymiennik przed uszkodzeniem lub utratą sprawności spowodowaną kontaktem z zanieczyszczonym czynnikiem grzewczym,

– Filtr magnetyczny zatrzymuje cząstki stałe które mogą zakłócać pracę takich urządzeń jak pompy obiegowe, czujniki przepływu, liczniki energii cieplnej, zawory przełączające,

– Filtr magnetyczny jest nieodzownym elementem instalacji wyposażonej w pompę ciepła.

W przypadku montażu pompy ciepła do instalacji, w której wcześniej pracowało inne źródło ciepła, na przykład kocioł na paliwo stałe, montaż pompy ciepła bez filtra magnetycznego może spowodować uszkodzenie bądź skrócenie żywotności urządzenia.