Pompa ciepła to nowoczesne urządzenie grzewcze, które zasila budynek w energię cieplną. Służy również do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła jest alternatywą dla ogrzewania gazowego, elektrycznego czy olejowego.

Pompa ciepła powietrze-woda jako źródło energii odnawialnej wykorzystuje energię nagromadzoną w powietrzu do ogrzewania lub chłodzenia.

Każda pompa ciepła składa się z czterech podstawowych elementów:

  1. Wymiennika (parownika) do pozyskiwania ciepła z gruntu bądź powietrza.
  2. Wymiennika do oddawania ciepła do instalacji.
  3. Sprężarki, która podnosi ciśnienie krążącego czynnika do poziomu, przy którym następuje jego skroplenie z wydzieleniem dużych ilości ciepła.
  4. Zaworu rozprężonego, który ma za zadanie obniżenie ciśnienia czynnika do poziomu, przy którym nastąpi jego całkowite odparowanie.
Schemat działania pompy ciepła

Działanie całej instalacji jest możliwe dzięki trzem obiegom:

  • Obieg dolnego źródła ciepła pobiera ciepło ze źródła niskotemperaturowego, następnie przekazuje go do parownika (wymiennika) w pompie.
  • Obieg termodynamiczny przekazuje ciepło z niższego poziomu temperatury na wyższy. Jest on połączony wymiennikiem z obiegiem dolnym oraz skraplaczem z obiegiem górnym.
  • Obieg górnego źródła ciepła odbiera ciepło od gorącego czynnika termodynamicznego, a następnie rozprowadza je do odbiorników.

Pompa ciepła jest urządzeniem pozwalającym na wykorzystanie energii gromadzonej w ziemi, powietrzu lub wodzie. Zasada działania opiera się na przekazaniu pobranego ciepła ze strefy o niższej temperaturze (dolne źródło ciepła) do strefy o wyższej temperaturze (górne źródło ciepła). Każda pompa jest zasilana energią elektryczną. Zużycie energii elektrycznej uzależnione jest od ilości energii przenoszonej pomiędzy strefami oraz różnicy temperatur między nimi.